Hipoterapia

Zajęcia hipoterapii prowadzimy w soboty i niedziele.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana hipoterapeutka.

Wymagane jest skierowanie od lekarza.

Obowiązują zapisy.

Zajęcia prowadzone pod patronatem

Fundacja Abi- zwierzaki, które bawią, uczą, leczą

12016614_10204895631900685_2116823550_n

 

Czym jest hipoterapia:

Hipoterapia – forma rehabilitacji psycho- ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych.

Podstawowe zasady:

Hipoterapia jest ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi i w pełni korzysta z ich dorobku. Celem terapii z koniem (z elementami jazdy konnej) jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest prowadzona przez specjalistę, na zlecenie i pod kontrolą lekarza. Hipoterapeuta pełni rolę asekurującą, zapewniając bezpieczeństwo oraz rolę przewodnika w kontakcie ze zwierzęciem. Konie stosowane w hipoterapii dobiera się starannie pod kątem pożądanych cech (przede wszystkim cech charakteru). Muszą one być m.in.: łagodne, posłuszne, o odpowiedniej budowie i wieku. Jedną z najpopularniejszych ras koni stosowanych w Polsce do hipoterapii są konie huculskie.Ponadto, koń powinien być dobrany do jeźdźca, do jego wzrostu i potrzeb rehabilitacyjnych

Działanie hipoterapii

 • korygowanie postawy ciała;
 • regulacja napięcia mięśniowego;
 • kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne;
 • doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu;
 • stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego;
 • zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych;
 • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych

Źródło : wikipedia

 

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania bezwzględne

 • Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.
 • Nie wygojone rany.
 • Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.
 • Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.
 • Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej.
 • Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.
 • Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a.
 • Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.
 • Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.
 • Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.
 • Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.
 • Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych.
 • Podwyższona temperatura.
 • Ostre choroby infekcyjne

Przeciwwskazania względne:

 • Padaczka.
 • Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.
 • Zaburzenia mineralizacji kości.
 • Utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego.
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odc. lędźwiowym.
 • Dyskopatia.
 • Hemofilia oraz inne skazy krwotoczne.
 • Schorzenia okulistyczne – wymagana konsultacja

WYMAGANE SKIEROWANIA

Ortopedy, który wyda skierowanie na hipoterapię:

 •  po sprawdzeniu stawów biodrowych w zależności od wieku dziecka na podstawie usg lub rtg stawów biodrowych,
 • po wykluczeniu u dziecka podwichnięcia i zwichnięcia stawów biodrowych,
 • po wykluczeniu utrwalonego przykurczu mięśni przywodzicieli stawów biodrowych,
 • po wykluczeniu skoliozy większej niż 20 stopni wg Cobba,
 • w przypadku dziecka z Zespołem Downa po wykluczeniu niestabilności szczytowo-obrotowej na podstawie zdjęcia rtg odcinka szyjnego kręgosłupa.


Neurologa, dającego skierowanie na hipoterapię;

 • w przypadku dzieci z padaczką gdy jest uregulowana farmakologicznie,
 • w przypadku zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego, wodogłowia przy założonym i drożnym drenażu komorowo – otrzewnowym.


Neurologa, dającego skierowanie na NDT-Bobath w przypadku:

 •  asymetrii,
 • zaburzonego napięcia mięśniowego,
 • opóźnionego rozwoju ruchowego,
 • i inne.

Źródło informacji:http://www.pthip.vot.pl/media/pliki/KANONY_POLSKIEJ_HIPOTERAPII.pdf